संपर्क स्थळ


  पत्ता

डाॅ भाऊ दाजी लाड संग्रहालय
९१ अ, राणी बाग,
वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान,
डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग,
भायखळा पूर्व
मुंबई, महाराष्ट्र ४०० ०२७
भारत

  फोन

+९१ २२ २३७३ १२३४
+९१ २२ ६५५६ ०३९४
+९१ २२ २३७१ ५९९१
+९१ २२ ६५५६ ०३९४

  फॅक्स

+९१ २२ २३७३ ७९४२

  संग्रहालयाला भेट देण्याची वेळ

सकाळी १० - संध्याकाळी ६ (शेवटचं तिकिट ५.३० वाजता देण्यात येईल)
बुधवारी आणि सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी संग्रहालय बंद राहिल